• slide
  • slide
  • slide

Aktiviteter

Gjennom praktiske oppgaver og Gurdjieffs danser arbeider vi for å etablere og styrke evnen til å ha og holde oppmerksomhet, slik at intellekt, kropp og følelser samlet kan delta i våre erfaringer.

Disse erfaringene kan bringe innsikt som en kan ta med seg dit hvor dette arbeidet hører hjemme; i dagliglivet. Gurdjieff understreket viktigheten av å skape en ny og balansert kontakt mellom intellekt, kropp og følelser, en kontakt som gjør en til et helere menneske.

hem_bilde3.jpg