• slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

Det Norske Gurdjieff Samfunnet er en ideell organisasjon med autentisk linje i Gurdjieff-tradisjonen og som arbeider i henhold til Gurdjieffs ideer. Arbeidet er for å muliggjøre et potensiale nedlagt i mennesket, for å tjene et høyere nivå i universet enn den rent planetariske funksjonen vi har som et biologisk vesen.

 

"Do you feel that you are essential, genuine, sincere? Or do you know that you have made a mask for yourself and that there is nothing behind this mask - that you can really call you?"

- Jane Heap

"You must find something inside yourself that you respect. Find one small thing. Remember where you came from and why you are here. What you have been given is what you need."

 - T.Tonne, from "The Gurdjieff Puzzle"