• slide
  • slide
  • slide

Om Gurdjieff

gurdjieff.jpg

Gurdjieff ble født i Alexandropol.

Han begynte tidlig en søken etter kunnskap om meningen med livet. 

Hans reiser for å finne svar på essensielle spørsmål om årsaken til menneskets eksistens på jorden, førte ham til Nord-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia. Han absorberte og praktiserte den gamle og opprinnelige kunnskapen han fant, som delvis ble regnet som tapt og nærmest umulig å finne.

Resultatet av hans søken er kjent som Den Fjerde Vei, en lære om menneskets mulige utvikling. Han ga denne kunnskapen en form tilpasset det vestlige menneskets liv og sinn, slik at folk som lever i dagligdagse omgivelser kan lære å bruke hans ideer for å øke sin bevissthet og sin væren.